Disclaimer

Door het gebruik van onze website gaat u akkoord met de toepasselijkheid van onze disclaimer.

GGz Breburg betracht de grootst mogelijke zorg bij de samenstelling van deze website en bij het verifiëren van de daarop beschikbare informatie en doet al het nodige om de website te beveiligen tegen ongeautoriseerde plaatsing of wijziging van informatie door derden. GGz Breburg sluit echter iedere aansprakelijkheid uit voor schade als gevolg van het gebruik van (informatie op) de website, meer in het bijzonder als gevolg van de eventuele onjuistheid en/of onvolledigheid van informatie die op of via deze website beschikbaar wordt gesteld. GGz Breburg aanvaardt voorts meer in het bijzonder geen aansprakelijkheid inzake het gebruik of de inhoud van informatie op internetpagina's waarnaar op de website van GGz Breburg wordt verwezen.

Copyright 2016