Actueel

Eén loket voor spoedzorg en crisisinterventies voor inwoners van 0 tot 100 jaar

 

 

 

Op donderdag 14 september is officieel de samenwerkingsovereenkomst getekend tussen de partijen die deel uitmaken van het Crisisinterventiesteam (CIT). Op 1 juni 2017 is het Crisisinterventieteam (CIT) Hart van Brabant van start gegaan. Het team bestaat uit medewerkers van Jeugdbescherming Brabant, Veilig Thuis, GGz Breburg, Amarant Groep en Kompaan en de Bocht.

Het telefoonnummer van dit CIT is bedoeld voor professionals en medewerkers van de meldkamer die te maken krijgen met een spoedeisende crisissituatie en advies nodig hebben. Professionals die het nummer kunnen bellen zijn huisartsen, leraren, maatschappelijk werkers, politieagenten, medewerkers van de toegang en andere hulpverleners.

Het Crisisinterventieteam  (CIT) bestaat uit medewerkers met expertise op álle terreinen die voor een crisis nodig zijn, er is expertise over onderwerpen als huiselijk geweld, jeugd- en opvoedproblemen, licht verstandelijke beperking en psychiatrische problematiek.

Waarom een Crisisinterventieteam (CIT)?
Het Crisisinterventieteam (CIT) is in staat om 24 uur per dag ambulante crisishulp of verblijf te bieden. Het team maakt een snelle inzet van ambulante spoedhulp mogelijk, waardoor zoveel mogelijk mensen in de thuissituatie worden geholpen en de benodigde zorg beter en efficiënter wordt ingezet.
Met één telefoonnummer wordt de professional geholpen in het maken van de juiste inschatting waardoor de cliënt direct bij de juiste instantie komt. Intensieve samenwerking tussen de genoemde partijen bewerkstelligt stroomlijning van het aanbod aan crisiszorg. Hierdoor wordt het zicht op het aanbod van ambulante spoedhulp en crisisbedden vergroot.

Hoe werkt het Crisisinterventieteam?
Als een professional belt met het Crisisinterventieteam vraagt de medewerker van het Crisisinterventieteam (CIT) eerst naar uitleg over de situatie. Vervolgens bepalen medewerker en professional of de veiligheid van kinderen en/of volwassenen acuut gevaar loopt. Als dat niet het geval is, dan krijgt de beller advies over de beste vervolgactie. Mocht directe actie wél nodig zijn, dan gaat de medewerker van het Crisisinterventieteam (CIT) binnen twee uur naar het adres van de betrokkenen of naar de plek waar de betrokkene verblijft.
Het Crisisinterventieteam (CIT) bekijkt dan eerst of de crisis kan worden opgelost met hulp uit het eigen netwerk, zodat betrokkenen in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven. Als dat niet het geval is, krijgen betrokkenen hulp bij  een (jeugd)zorgorganisatie. Het Crisisinterventieteam (CIT) zorgt voor een goede overdracht naar reguliere hulpverlening.  Mocht overdracht de eerstvolgende werkdag niet mogelijk zijn, dan is het Crisisinterventieteam (CIT) betrokken tot overdracht wel mogelijk is (maximaal 10 werkdagen). Het Crisisinterventieteam (CIT) kan de crisisdienst van de GGZ inschakelen bij spoedeisende psychiatrische hulpverlening.

Bron: Regio Hart van Brabant, het samenwerkingsverband van de negen gemeenten in Midden-Brabant.