Ontwikkelingen Jan Wierhof

Belangrijke ontwikkelingen

GGz Breburg heeft in haar gehele organisatie ingezet op een verdere vermindering van het aantal klinische bedden en het verbeteren van haar ambulante aanbod. Onze doelstelling om 20 % minder bedden en dus opnames te realiseren, heeft tot gevolg dat ook op het terrein van Jan Wierhof veranderingen plaatsvonden en plaats zullen vinden. De afdelingen voor Senioren zijn inmiddels naar elders in Tilburg verhuisd (Korvelseweg en Piet Heinstraat). Ook het aantal bedden op de afdeling voor jeugd en jongvolwassenen is recent met vijf verminderd. 

Over Jan Wierhof

Op Jan Wierhof bevinden zich op dit moment de volgende zorgvoorzieningen:

  • Afdeling voor de behandeling van jongeren en jongvolwassenen
  • Afdeling voor de behandeling van cliënten met dubbele diagnose problematiek
  • Afdeling voor crisisopname en-crisisbehandeling
  • Dagbehandeling en ambulante behandeling