Ontwikkelingen Jan Wierhof

Verbouwing, verhuizing en renovatie

Zoals aangegeven in onze nieuwsbrief van juli, vindt u hier een uitgebreid overzicht van de ontwikkelingen die op het terrein gaan plaats vinden. Bij die ontwikkelingen hoort ook de (uiteindelijke) komst van Novadic-Kentron op het terrein Jan Wierhof. 

Huidige situatie:

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Vanaf 1 januari 2014 beginnen we met de verbouwing van Jan Wierhof 4 en 5.
  • Voor deze verbouwing zullen cliënten van Jan Wierhof 4 en 5 tijdelijk verhuizen naar Jan Wierhof 1 en een gedeelte van 2 en 3.
  • Om de tijdelijke huisvesting op Jan Wierhof 1, 2 en 3 geschikt te maken voor de verschillende gebruikersgroepen en aan de huidige eisen te laten voldoen worden ze gerenoveerd. Dit geldt ook voor Jan Wierhof 11.
  • Wat betekent dit voor u? Wij verwachten dat de renovatie werkzaamheden geen overlast zullen bezorgen voor omwonenden. Het betreft namelijk kleine werkzaamheden zoals schilderen, leidingen leggen etc. Deze zullen binnen plaatsvinden.

Situatie per 1 januari 2014:
 

  

 

 

 

  • Zoals u kunt zien, zijn de tijdelijke verhuizingen van Jan Wierhof 4 en 5 verwerkt en is de definitieve verhuizing van jong volwassenen naar Jan Wierhof 8 ook verwerkt.
  • Voordat in januari 2014 de verbouwing begint, informeren we u over de gevolgen hiervan voor de buurt, zoals bijvoorbeeld extra bouwverkeer e.d.
  • Er ligt het voornemen om vanaf 1 april 2014 op de locatie van de voormalige grootkeuken de medicinale heroïne unit (MHU) te vestigen. De afspraak is dat de uitwerking van de plannen voor dit gebouw in het najaar gereed zijn. Deze worden zowel in het buurtoverleg als in een presentatie voor de buurt voorgelegd.

Situatie per 1 april 2014:

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Eind 2014 is de verbouwing afgerond op Jan Wierhof 4 en 5 en zal de acute psychiatrie hier zijn intrek nemen.

Situatie per 1 januari 2015:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Jan Wierhof 1 en 2 worden vanaf 1 januari 2015 verbouwd/gerenoveerd zodat Novadic-Kentron en Dubbele Diagnose zich hier op 1 juli 2015 kunnen vestigen.

Situatie per 1 juli 2015: