Ontwikkelingen Jan Wierhof

Wat gaat er nog gebeuren

Naast de verhuizing van de afdelingen Senioren is de afdeling Eetstoornissen verhuisd naar de Poolseweg in Breda. Ook worden een aantal kamers voor cliënten omgebouwd tot eenpersoonskamers.
Hierdoor ontstaat leegstand op het terrein. Dat brengt extra risico met zich mee voor onveilige situaties in de zorg.
Op dit moment vinden verbouwing en renovatie plaats van bijna alle gebouwen op Jan Wierhof. In elk geval zullen de gebouwen 1, 2, 3, 4 en 5 gerenoveerd worden. En de planning is om de gebouwen 2 en 3 over te dragen aan Novadic Kentron. 

Wat blijft er van GGz Breburg over op Jan Wierhof

Van GGz Breburg blijft op de locatie Jan Wierhof, met ingang van 1 januari 2014 het volgende over:

  • Afdeling voor Jongvolwassen (11 bedden) 
  • Afdeling voor crisisopname (intensive care, 30 bedden) 
  • Afdeling voor tijdelijke opname (10 bedden) 
  • Afdeling voor Dagbehandeling (40 plaatsen) (Jan Wierhof 11, tegenover het speeltuintje) 
  • Afdeling voor Dubbele Diagnose, samen met Novadic-Kentron (26 bedden)

Aantal bedden vermindert

De bezetting op het terrein van Jan Wierhof was 132 bedden en 40 dagbehandelingsplaatsen. Uiteindelijk zullen er 89 bedden en 40 dagbehandelingsplaatsen overblijven, dus 43 bedden minder dan voorheen.